Service

Công ty Cổ phần Việt Uni Logistics cung cấp các dịch vụ:


+ Dịch vụ làm Chuyển tiếp và vận tải nội địa
+ Cước quốc tế ( Hàng Air , Sea )
+ Dịch vụ Khai Hải Quan
+ Dịch vụ làm thủ tục Hải Quan
+ Dịch vụ kiểm dịch: Động vật, Thực Vật
+ Dịch vụ Khai báo và xin cấp phép hóa chất
+ Dịch vụ khai báo CO và xin cấp Phép CO
+ Dịch vụ Đăng ký Đăng Kiểm


Customer