Liên hệ

Liên hệ

VIET UNI LOGISTICS JSC.,

HA NOI HEAD OFFICE

 

Room #601, 6th Floor, Language Link Building, No. 62 Yen Phu street,Nguyen Trung Truc ward, Ba Dinh dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84.4) 3 2677858 - Fax: (84.4) 3 2677844 - Email: info@vietuni.com.vn

Hồ Chí Minh OFFICE

Fl5, Newport building, 400/3 Ung Van Khiem Str, 25 Ward, Binh Thanh Dist, Hochiminh City,Vietnam.

Điện thoại: (84.) 3 2677858 - Fax: (84.) 3 2677844

Email: info@vietuni.com.vn

Hải Phòng OFFICE

Room #301, 3th Floor, Son Hai Building, No. 452 Le Thanh Tong street,Van My ward, Ngo Quyen dist., Hai Phong, Vietnam
Điện thoại: (84.) 3 13825538 - Fax: (84.) 313825078 - Email: info@vietuni.com.vn

Thông tin liên hệ

Họ Tên

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ:
Nội dung:
     

Khách Hàng