Hàng Không

Dịch vụ vận tải hàng không

Việt Uni Logistics cung cấp dịch vụ vận tải hàng không từ sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài đến tất cả các sân bay trên toàn thế giới.

Vận chuyển hàng hóa dễ hỏng

Dịch vụ đóng gói rau quả đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ,Dịch vụ vận chuyển thực phẩm,Dịch vụ vận chuyển Hoa tươi,Vận chuyển hàng dễ hư hỏng: rau quả, trái cây, thuỷ hải sản,Dịch vụ vận chuyển cá ngừ đại dương ...

Dịch Vụ Vận chuyển hàng hóa chuyên môn

Vận chuyển hàng thiết bị y tế và dược phẩm,Dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm - Dangerous Goods,Dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Khách Hàng