Đường Biển

Dịch vụ vận tải đường biển

Việt Uni Logistics Cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển: Hàng đi và đến các cảng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các cảng quốc tế ...

Các loại container

Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO

FCL - Full Container Load

FCL là chữ viết tắt của cụm từ Full Container Load được sử dụng trong ngành công nghiệp vận tải biển quốc tế cho xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa vận tải đường biển.

Mã container

Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO 6346:1995

Dịch vụ vận chuyển đường biển
Việt Uni Logistics cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển đường biển,các giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách , thời gian vận chuyển h...

Khách Hàng